Menu
Terug naar overzicht

Amerikaanse invloeden in Groet

Restauratie voormalige burgemeesterswoning

Bekijk het project
Restaureren
1 / 1
Groet | Binnenweg
Woonhuis van eerste burgemeester Peeck
Internationale gewoonten deden beroep op onze inventiviteit

Huis Duinwijk in Groet vindt zijn oorspong bijna tweehonderd jaar geleden. De eerste burgemeester van Schoorl: J. (Johannis) Peeck was de opdrachtgever. Geboren in Bergen County, NY, heeft Peeck de erebaan als burgervader tot zijn dood in 1840 met verve vervuld. Zijn erfgoed bevindt zich nu binnen de gemeentegrenzen van ons eigen Bergen N.H. Met een herkomst uit het land waar groot, groter, grootst de norm is, liet Johannis Peeck zich bij het ontwerp van zijn ambtswoning inspireren door de koloniale villa's uit de Verenigde Staten. Of de vier Dorische zuilen ter ondersteuning van het voor die tijd buitengewone balkon toen al beeldbepalend waren of tijdens een grootscheepse verbouwing in 1905 zijn geplaatst, blijft een zoet geheim. De eer was aan Pronk Bouw om de oude luister te herstellen en richting de 22e eeuw te brengen...

Bij de restauratie zijn de gevels rigoureus aangepakt. Versleten en kapotte stenen zijn één op één vervangen door gelijkwaardige gebruikte stenen. Die zoektocht hoort ook bij ons werk! Uiteraard vormen ook bij de verwerking en het resultaat de uitvoeringsrichtlijnen de leidraad. Na ook ijzer (muurankers), gietijzer (roosters) en lood (goten, muren en kapellen) stuk voor stuk onder de loep te hebben genomen en waar nodig gerepareerd of zelfs vervangen, konden de restauratie timmermannen verder met onder meer de balkonlijsten en de nieuw vervaardigde Dorische zuilen. Mooi werk voor onze ambachtslieden!

Het werk aan de luiken werd in de werkplaats of ter plekke gedaan. Zowel binnen als buiten werden ook deze per geval deskundig beoordeeld en aangepakt. De veelal gevelhoge ramen en deuren vroegen een nog intensievere aanpak. Besloten werd om een aanzienlijk deel van de ramen te vervangen door duurzamere replica's, voorzien van licht isolerend monumentenglas. Uiteraard hielden we hierbij sterk rekening met de geldende uitvoeringsrichtlijnen, het betreft immers een Rijksmonument en belangwekkend erfgoed binnen Groet, Schoorl en de overkoepelende gemeente Bergen. Het pand wordt nog steeds bewoond door nazaten van burgemeester Peeck.

Ook overtuigd dat erfgoed bewaard moet blijven?

Naar aanvraagformulier
Bij panden als deze vormt authenticiteit dikwijls een uitdaging