Menu

Historie

Tweehonderd jaar historie als basis voor de timmerzaak die uitgroeide tot het huidige
Pronk Bouw, Pronk Restauratie en Pronk Leidekkers
Eervol verleden reikt naar een kansrijke toekomst
Van 1825 tot 1911 timmerden drie generaties Kamper aan de weg

De geschiedenis van Pronk Bouw gaat terug tot circa 1825, waar maar liefst drie generaties Kamper een timmerbedrijf runden aan de Dorpsstraat 1 in Warmenhuizen. Op de foto is goed te zien dat vader Kamper een tekening opgerold onder de arm hield, de timmerknecht droeg de gereedschapskist stoer op de schouder. De andere knecht houdt getande zijde van de zaag angstvallig bij de kleine jongen vandaan. Een deur met kozijn steunt tegen de houten wand van wat zo'n 150 jaar lang de timmerwerkplaats was. Dat op droge dagen gewerkt werd tussen de kippen, konijnen en het wapperende wasgoed concluderen we aan het zaagsel op de grond. Zal moeder Kamper daar blij mee zijn geweest?

Van 1911 tot 1938 bouwde Simon de Geus verder

De Dorpsstraat 1 bleef na de overname van Simon de Geus een timmerwerkplaats met woonhuis, waar hij in de nabije omtrek zijn klantenkring had. De streek werd doorspekt met vaarten en sloten. De bevolking van Warmenhuizen bestond op dat moment nog steeds voornamelijk uit boeren en tuinders. Met platbodems bereikten zij hun akkerland en zetten zij hun veestapel te grazen op een sappig stukje weiland. Tijdens het varen brak er wel eens een kloet... Gelukkig stonden die bij de werkplaats op voorraad. Zo verschafte het dorpsleven tal van timmerwerkzaamheden. Toch zette De Geus meerdere malen zijn 'florissante timmerzaak op besten stand' te koop middels een annonce in de Alkmaarse weekkrant. Op dezelfde pagina's werd om timmerlieden en -knechten gevraagd dus misschien ontbrak het De Geus aan personeel? 

Vanaf 1938 kreeg het huidige Pronk Bouw vorm

De ambities van timmerman Cees Pronk reikten verder dan werken voor een baas. Hij begon voor zichzelf aan de noordkant van het dorp. De Geus zag het vakmanschap en gedrevenheid van de nieuwe concurrent en deed een onweerstaanbaar aanbod het timmerbedrijf aan de Dorpsstraat over te nemen. Cees verhuisde met het gezin naar het bescheiden woonhuis met de oude werkplaats en dito houtloods aan de voet van de Noorderbrug. Dertig jaar lang hield hij stevig en met vaste hand de teugels in handen om een zaak met toekomst over te kunnen dragen aan zoon Adri, de enige met meer talent voor timmeren en tekenen dan voor wiskundige berekeningen. En met een ondernemersgeest, zo bleek. Onder Adri's leiding groeide de timmerzaak uit tot allround aannemerij met eigen leidekkersbedrijf.

Adri bracht van 1968 tot 2003 de timmerzaak verder

Vanaf de dag dat hij zijn diploma van de Ambachtsschool haalde, werkte Adri in het timmerbedrijf van zijn vader. In 1967 kreeg hij de dagelijkse leiding, een jaar werd hij eigenaar. Adri ging voortvarend aan de slag, moderniseerde het bedrijf en bouwde zowel een nieuwe werkplaats als houtloods. Uitbreiding kwam met het metselbedrijf, waarna een volwaardig en allround aannemersbedrijf werd. Zes jaar later richtte hij het leidekkersbedrijf op en verwierf Pronk Bouw naam op het gebied van restauraties en onderhoud van kerken, monumenten en ander erfgoed. Van twee man personeel in 1968 was het bedrijf gegroeid naar zo'n dertig medewerkers. Met de oprichting van zusterbedrijf Pronk Restauratie droeg Adri zijn kennis, ervaring, vakmanschap en zorg voor detail over aan de volgende generatie. 

Pronk Bouw werkt naar een mooie, gezonde en duurzame toekomst

Een jaar nadat het bedrijf zich aansloot bij de Vakgroep Restauratie nam de oudste zoon van Adri het stokje over. Glenn doorstond met glans de vuurproef van een veelomvattende verhuizing van de verschillende bedrijven onder de vlag van Pronk Bouw. Vanaf 2006 resideren Pronk Bouw, Pronk Restauratie en Pronk Leidekkers met hun respectievelijke werkplaatsen, wagenparken en magazijnen aan de Machinestraat in Warmenhuizen. De beoogde groei werd gehaald en stevig doorgezet. Sinds 2010 deelt Glenn, die zich met veel passie en enthousiasme binnen alle disciplines van het restauratievak beweegt, de verantwoordelijkheid van het eigenaarschap met Bert Pronk, die het bouwbedrijf aanstuurt. Chris Pronk voert de dagelijkse leiding over de leidekkerstak. Drie broers met passie voor hun vak en aandacht voor ambacht!

Naar contact
Vakkundig
Wij bouwen met aandacht en leggen de lat voor onze mensen, materialen en middelen hoog.
Persoonlijk
Wij bouwen met aandacht en beschouwen uw project als steeds weer 'n mijlpaal voor onszelf.
Zorgvuldig
Wij bouwen met aandacht en hebben de reputatie van precisie. Dat verdient uw project ook!
Duurzaam
Wij bouwen met aandacht en met zorg voor mens, dier en planeet. Zo gaat alles langer mee.